کارخانجات استان قزوین

تولید خرپا تیرچه شهربتن تراورس

استان قزوین

ایستگاه راه آهن قزوین جاده قدیم بوین زهرا کارخانه اشباع تراورس قزوین.

تلفن واحد فروش : 02833551009  –  02833554288

بلوک شهربتن تراورس
تولید خرپا تیرچه شهربتن تراورس
پیمایش به بالا