کارخانجات استان مازندران

کارخانجات شیرگاه شهربتن

استان مازندران

 سوادکوه شمالی، شیرگاه، میدان شهدا، خیابان افشار کارخانجات تولید و اشباع تراورس شیرگاه.

تلفن واحد فروش : 6-0114242005

کارخانجات شیرگاه تراورس شهربتن
پیمایش به بالا