کارخانجات استان خوزستان

کارخانه اندیمشک

استان خوزستان

شهرستان اندیمشک بلوار راه آهن بعد از راه بند انتهای خیابان پاسداران جنوبی کارخانجات تراورس بتنی اندیمشک.

تلفن واحد فروش : 06142641612  –  06142641613

شهربتن تراورس
شهربتن تراورس
کارخانجات اندیمشک شهربتن تراورس
پیمایش به بالا