کارخانجات استان البرز

کارخانه تراورس کرج شهربتن

استان البرز

کرج ، میدان استاندارد به سمت مشکین دشت ، بعد از ریل راه آهن ، (شیخ آباد) بلوار نماز مجموعه کارخانجات شرکت تراورس.

تلفن واحد فروش : 02636704446

بلوک سیمانی شهربتن ئتراورس
نیوجرسی بتنی شهربتن
شهربتن تراورس
کارخانه کرج شهربتن تراورس
پیمایش به بالا