کارخانجات

کارخانه تراورس کرج شهربتن

استان البرز

کرج ، میدان استاندارد به سمت مشکین دشت ، بعد از ریل راه آهن ، (شیخ آباد) بلوار نماز مجموعه کارخانجات شرکت تراورس.

تلفن واحد فروش : 02636704446

کارخانجات شیرگاه شهربتن

استان مازندران

 سوادکوه شمالی، شیرگاه، میدان شهدا، خیابان افشار کارخانجات تولید و اشباع تراورس شیرگاه.

تلفن واحد فروش : 6-0114242005

کارخانه اندیمشک

استان خوزستان

شهرستان اندیمشک بلوار راه آهن بعد از راه بند انتهای خیابان پاسداران جنوبی کارخانجات تراورس بتنی اندیمشک.

تلفن واحد فروش : 06142641612  –  06142641613

تولید خرپا تیرچه شهربتن تراورس

استان قزوین

ایستگاه راه آهن قزوین جاده قدیم بوین زهرا کارخانه اشباع تراورس قزوین.

تلفن واحد فروش : 02833551009  –  02833554288

پیمایش به بالا