تماس با ما

راه های ارتباطی

نشانی دفتر مرکزی : ساختمان شماره یک : تهران ، خیابان استاد نجات الهی خیابان صارمی غربی ، پلاک 46  کدپستی :15886115111

ساختمان شماره دو : تهران، میدان راه آهن ، خیابان شوش، نرسیده به خیابان شهید رجایی ، پلاک 568    کد پستی :1189718911

تلفن واحد فروش البرز : 36704446-026

تلفن واحد فروش قزوین : 33551009-028 + 33554288-028

تلفن واحد فروش خوزستان : 42641613-061 + 42641612-061

تلفن واحد فروش مازندران : 4242005.6-011

پیمایش به بالا